Motkandidatur inför vårens tredje nationsmöte, den 23 maj

Tjo Göingar! Följande motkandidater har inkommit till nationsmöte som ska äga rum på torsdag, den 23 maj. Har du inte hunnit kandidera och vill bli en av våra fantastiska förmän? Observera att det även finns möjlighet att motkandidera till förmannaposter på nationsmöte så ta din chans nu! Vi ses på torsdag, kl 18 i...

Kallelse till vårens tredje Nationsmöte, 23 maj

Tjo Göingar! Härmed kallas samtliga nationens medlemmar till vårens tredje Nationsmöte som ska äga rum på torsdag, den 23 maj 2019 kl 18 i Gillis! Bland annat kommer vi välja nya quratelare, förmän och diskutera spännande punkter angående vår verksamhet! Glöm inte att det är möjligt att motkandidera till våra vakanta förmannaposter på nationsmötet!...

Utlysning av förtroendeposter!

Krischaniter! Nu utlyses förtroendeposter inför kommande två terminer år! Ta chansen och berika ditt studentliv med ett fantastiskt engagemang, nya vänner och erfarenheter! Du kan söka själv eller nominera din vän! Nominering sker via nomineringsformulär: https://urlzs.com/XPiD Senast den 5 maj vill vi ha din nominering! NOMINERA MERA! Utlysningavfortroendeposter...

Motkandidatur inför vårens andra nationsmöte, den 14 mars

Tjo Göingar! Ingen motkandidatur har inkommit till nationsmöte som ska äga rum på torsdag, den 14 mars. Har du inte hunnit kandidera och vill bli en av våra fantastiska förmän? Observera att det även finns möjlighet att motkandidera till förmannaposter på nationsmöte så ta din chans nu! Vi ses på torsdag, kl 18 i...

Kallelse till vårens andra Nationsmöte, 14 mars 2019

Härmed kallas samtliga nationens medlemmar till vårens andra Nationsmöte som ska äga rum på torsdag, den 14 mars 2019 kl 18 i Gillis! Bland annat kommer vi välja nya quratelare, förmän och diskutera spännande punkter angående vår verksamhet! Glöm inte att det är möjligt att motkandidera till våra vakanta förmannaposter på nationsmötet! VTNM2 Valberedningens...

Utlysning av ansvarsposter

Nu utlyser Seniorskollegiet ansvarspost som Stipedierådsordförande på nationen för VT19/HT19! Om du vill nominera en vän i nationen eller kanske dig själv, eller har lite funderingar; hör av dig till talesperson@krnation.se.   Utlysning Stipendierådsordförande...

Valberedningens förslag inför terminens andra nationsmöte, den 14 mars

Tjo Göingar! Här kommer valberedningens förslag till förtroende poster som ska väljas på terminens andra nationsmöte, den 14 mars! VTNM2 Valberedningens nomineringar OBS: Skulle någon av nationens medlemmar vilja gå upp eller sätta upp någon annan som motkandidat, så har vederbörande fram till 10 mars på sig att meddela Kristianstads nations Qurator om detta...

Utlysning av ansvarsposter

Nu utlyser Seniorskollegiet ansvarsposter på nationen för VT19/HT19! Om du vill nominera en vän i nationen eller kanske dig själv, eller har lite funderingar; hör av dig till talesperson@krnation.se. Utlysning ansvarsposter...

Kallelse till vårens första Nationsmöte

Tjo Göingar! Härmed kallas samtliga nationens medlemmar till vårens första Nationsmöte som ska äga rum på torsdag, den 7 februari kl 18 i Gillis!  Bland annat kommer vi välja nya förmän, informera om nationens verksamhet och det vill ni inte missa! Kom och låt oss veta ditt åsikt! Vill du blir aktiv på nationen?...