Kristianstads Nations stipendier

Tjo Göingar! Det är åter dags för Kristianstads Nation att dela ut stipendier till sina medlemmar och aktiva! Din ansökan ska vara inne absolut senast fredagen 24/5 kl 13:00 för att vara giltig, inga undantag. Blankett till ansökan är bifogad nedan. Har du några frågor om stipendier? Vänligen kontakta pqe@krnation.se Stipendieblankett VT19 Utlysning VT19_1...

Kristianstads Nations stipendier HT18

Kristianstads nation har ett brett antal stipendier som utlyses varje termin. Nu är det dags för våra höststipendier! Härmed utlyses Kristianstads Nations stipendier HT 2018. Behörig att söka är den som har avslutat fyra terminers heltidsstudier samt är inskriven som medlem innevarande samt föregående termin i Kristianstads Nation. Ta chansen att dryga ut CSN,...