(Svenska) Seniorskollegiets förslag inför terminens tredje nationsmöte, den 13 december