KR_logga
KRISTIANSTADS
NATION
i Lund 

Karin Johansson
Qurator  

ADRESS
Tornavägen 7
223 63 Lund 

TEL
046 – 14 80 18 

E-POST
q@krnation.se

HEMSIDA
www.krnation.se 

ORG NR
262 000 – 0899 

BANKGIRO
127 – 8977

 Härmed kallas samtliga medlemmar av Kristianstads Nation till vårens andra nationsmöte torsdagen den 16 mars klockan 18.00(..) å Gillis, Kristianstads nation.

1.      Ordförande förklarar mötet öppnat
2.      Val av sekreterare
3.      Val av 2 justeringspersoner
4.      Fastställande av föredragningslista
5.      Mötets behöriga utlysande
6.      Adjungeringar
7.      Föregående mötesprotokoll
8.      Lägesrapporter
9.      Ekonomisk lägesrapport
10.    Huset informerar
11.     Seniors informerar
12.    Valärenden
a) Val av Quratelsposter
b) Val av novischförman
c) Fyllnadsval av förmannaposter
d) Övriga valärenden
13.    Införande av KNV-U-förman
14.    Meddelande
15.    Övrigt
16.    Nästa möte
17.    Ordförande förklarar mötet avslutat

Jan Eric Larsson                            Karin Johansson
Ordförande                                     Qurator

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *