Kristianstads Nations stipendier

Tjo Göingar!

Det är åter dags för Kristianstads Nation att dela ut stipendier till sina medlemmar och aktiva! Din ansökan ska vara inne absolut senast fredagen 24/5 kl 13:00 för att vara giltig, inga undantag. Blankett till ansökan är bifogad nedan.

Har du några frågor om stipendier? Vänligen kontakta pqe@krnation.se

Stipendieblankett VT19

Utlysning VT19_1