INSPECTORATET

Inspector

Inspectorn är nationens överhuvud vilket betyder att han vakar över och representerar nationen. Inspectorn på en nation ska vara en akademisk lärare och av tradition också en professor. Historiskt sätt skapades positionen som inspector av universitetet för att hålla ett extra öga på studenterna efter att det upptäckts att det var för svårt att förbjuda nationerna. På Kristianstads Nation är Inspectorn ordförande på nationsmöten och seniorskollegiets möten. Han representerar också nationen på olika sätt och i sociala sammanhang så som andra nationsbaler.

10900089_10152555537887478_8303662770178070563_oAnu Uus and Jan Eric Larsson

Jan Eric Larsson

Den 24 oktober 2013 valdes  Jan Eric Larsson till Inspector för Kristianstads Nation. Jan Eric är professor i informationsteknologi vid Lunds universitet med forskningsområdet ”artificial intelligence and knowledge-based systems”. Han är också grundare och VD för företaget GoalArt.

Tillsammans Gustav Bergman och Robert Vass grundade Jan Eric Krischanstaspääxet år 1985. Han var förman, manusförfattare och regissör år 1985-1993. I spääxet Tjogun uppträdde han på scen som Low Noise, Japans främsta sångare. Han grundade även Hundraklubben, spääxets alumnisällskap, och har stolsnummer 101.

Anu Uus är nationens Inspectrix  och är gift med Jan Eric Larsson. Hon är matematiker från Estland och arbetar som ekonomichef.  Hon har även startat Rosa marschen som är ett välgörenhetsarrangemang för att stödja forskning om bröstcancer som arrangeras av D-sektionen vid Lunds universitet.

Jan Eric och Anu  är även inspektorspar på D-sektionen vid Lunds universitet sedan år 1992.

Proinspectorer

Många nationer har en eller flera proinspectorer. Dessa förtroendevalda är inte akademiska lärare utan representanter från arbetslivet som i vårt fall är gamla aktiva på nationen. Proinspectorerna stöttar inspectorn med kunskap och kontaktnät från arbetslivet. Vid behov kan de även representera och/eller ta över inspectorns nationsuppgifter. Proinspectorer på Kristianstads nation är Ola Troedsson och Emma Odsell Jangö.

Ola Troedsson

Ola Troedsson började sina studier som lundastudent år 1971 och fastnade direkt för Lunds studentliv. Han flyttade tidigt in på Kristianstads Nation och bodde under många år på korridor 3S. Under sina studentår innehade Ola flertalet poster på nationen, bland annat ProNotarie och ProQurator samt övermarskalk för Snapphanefesten under flera år.

När studierna tog slut år 1977 och Ola tog examen i juridik startade en framgångsrik karriär i både Sverige och utomlands. Efter olika chefsjobb på Perstorp PLM och Brio kom Ola till IKEA där han arbetade som administrativ chef Asien, Investeringschef för leverantörer och CIO. Dock kanske den mest framstående bedriften i Olas karriär kan vara att han under tiden på PLM år 1986 var med och introducerade den välkända papperskorgen för Karnevalen.

Emma Odsell Jangö

Emma Odsell Jangö kom till Lund år 2003 och hamnade så småningom på Kristianstads nation och på korridor 2S. Hon hann under sin studenttid med flera poster på nationen, bland annat lunch-, kalas- och tandemförman och seniorsledarmot. Emma satt 2005 i quratelet, först som sexmästare samt efter det som ProQurator Social. Under åren 2007 till 2009 var även Emma det som i dag heter verksamhetschef på Akademiska Föreningen. Som sista heltidsstudentengagemang satt Emma som Festmästare i karnevalskommittén för Lundakarnevalen TJUGOTIO.

Emma har därefter arbetat som projektledare inom Scouterna samt som verksamhetschef för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, en stiftelse som lyfter unga förebilder som agerar med mod, omtanke och handlingskraft. Idag arbetar Emma som risk- och krishanteringskonsult på 4C Strategies och bor i Lund.