Quratelet är nationens högsta verkställande organ och består av två heltidare, qurator och proqurator ekonomi, samt fyra halvtidare, proqurator social, PR-Chef, notarie och källarmästare. Heltidarna har under ett år tagit studieuppehåll för att arbeta för nationen, medan halvtidarna gör det vid sidan av sina studier. Det åligger Quratelet att leda nationens verksamhet samt att aktivt verka för mångfald och jämlikhet inom nationen och aktivt motverka diskriminerade behandling i nationens verksamhet att rådfråga seniorskollegiet inför större investeringar eller beslut av större strategisk betydelse samt att vidtaga de åtgärder som ålägges dem av nationsmöte eller seniorskollegiet.

Qurator q@krnation.se – Katrin Sörensen
Quratorn är högst ansvarig för nationen och dess aktiviteter och utskott. Hon är även ansiktet utåt i sociala sammanhang och representerar nationen.

ProQurator Ekonomi pqe@krnation.se –  Axel Hanö
ProQurator Ekonomi ansvarar för nationens ekonomi. Hans arbetsuppgifter är allt från att räkna pengar, ansvara för budgets till att hålla koll på kasussystemet. Han är även ställföreträdande om Quratorn inte kan närvara.

PR-Chef pr@krnation.se – William Bronge
PR-Chefen är ansvarig för nationens externa kommunikation och marknadsföring. Han är även sammankallade i PR-rådet och dess arbete.

Notarie notarie@krnation.se – Maria Petersen
Notarien är ansvarig för nationens interna kommunikation och administration.

Källarmästare km@krnation.se – Gavin Gassheld
Källarmästaren är ansvarig för nationens barrelaterade utskott och hanterar även beställningar och leveranser för nationens dagliga verksamhet.