Seniorsarbete under terminen

Seniors är nationens styrelse och arbetar med nationens långsiktiga mål och strategier för att föra nationen framåt. Seniors är ytterst ansvariga för nationens verksamhet och ekonomiska redovisning.

Under förra terminen beslutade seniors att arbeta med nedanför nämnda arbets- och projektgrupper. I listan hittar ni information om arbetsgruppens namn, namnet på den sammankallande i gruppen, mailadress till sammankallande samt till vilket möte gruppen planerade att presentera sitt resultat.

Så fort de nya projektgrupperna är organiserade uppdateras sidan. Tillsvidare står uppgifterna från HT17 kvar.

Nedan hittar ni även datum (tid & lokal) för höstens arbetsmöten, vilka inte är beslutsmöten utan diskussionsmöten. Till arbetsmötena är medlemmar varmt välkomna att delta, dock önskar seniors att man vid önskat deltagande föranmäler sig via mail till seniors@krnation.se.

Seniors talesperson är under våren Oskar Hall och han kontaktas lättast via mail på talesperson@krnation.se.
Seniorsnotarie är under våren vakantsatt och kan komma att tillsättas efter ett nationsmöte. Sök! Efter posten innehas av en ledamot igen kontaktas denne lättast via mail på seniorsnotarie@krnation.se.

Vid eventuella frågor är det främst talesperson och notarie som ska kontaktas. Alla medlemmar i seniors har tystnadsplikt vid behov och ni är alltid välkomna att höra av er vid frågor, funderingar, händelser eller förslag.

Arbetsmöten under terminen

  1. Datum: 5/9 Tid: 19:00 Plats: 115
  2. Datum: 3/10 Tid: 19:00 Plats: Gillis
  3. Datum: 31/10 Tid: 19:00 Plats: 115
  4. Datum: 28/11 Tid: 19:00 Plats: Gillis

Arbetsgrupper under terminen

Namn på arbetsgrupp: Presidiet
Sammankallande: Karin Johansson
Mailadress till sammankallande: karinfiamaria@gmail.com
Deadline: Seniorsmöte 5

Namn på arbetsgrupp: Ekonomi
Sammankallande: Oskar Hall
Mailadress till sammankallande: oskar.e.hall@gmail.com
Deadline: Seniorsmöte 5

Namn på arbetsgrupp: Verksamhet
Sammankallande: Markus Mårtensson
Mailadress till sammankallande: markus.martensson@yahoo.se
Deadline: Seniorsmöte 5

 

Projektgrupper under terminen

Namn på projektgrupp: PQs
Sammankallande: Emelie Pernheim
Mailadress till sammankallande: emelie.pernheim@gmail.com
Deadline: Mer info kommer inom kort

Namn på projektgrupp: Ombyggnad
Sammankallande: Oskar Hall
Mailadress till sammankallande: oskar.e.hall@gmail.com
Deadline: Seniorsmöte 5