Kristianstads nation har ett brett antal stipendier som utlyses varje termin. Håll ett öga öppet efter nästa utlysning!

Kristianstads Nations stipendier VT17

Härmed utlyses Kristianstads Nations stipendier för VT17. Behörig att söka är den som har avslutat fyra terminers heltidsstudier samt är inskriven som medlem innevarande samt föregående termin i Kristianstads Nation. Ta chansen att dryga ut CSN, det är kul att vara rik!

Ladda hem stipendieblankett