VI BYGGER OM!

Kristianstads nation bygger nya hus

Nationerna i Lund är samlingsplatser där man kan studera, bo,  festa och vila. Varje nation fungerar som ett andra hem för sina medlemmar. Därför tycker vi på Kristianstads nation att det är viktigt att nationen har bra bostäder.

Den nuvarande Snapphanegården stod färdig 1957. På femtiotalet ökade antalet studenter kraftigt och det blev bostadsbrist. Staten och Lunds kommun hjälpte nationerna att bygga bostäder. Sedan dess har universitetet växt ännu mer och det har varit bostadbrist igen sedan åttiotalet.

Nu har den gamla Snapphanegården definitivt blivit för liten. Därför planerar vi att bygga två nya hus i anslutning till det gamla, och sammanbinda all tre med en inglasad entré. Vi kommer också att bygga ut vår festlokal ”Gillisstugan” samt renovera det gamla huset.

Kristianstads nations utbyggnadsprojekt ingår i en större vision, Campus Lund, där Lunds tekniska högskola, AF Bostäder, och Helsingkrona nation ingår. Tillsammans vill vi göra området till en levande studentstad, redo att välkomna nya studenter och ta hand om de som redan studerar.

Info om projektet

Kristianstads nation och Kristianstads nations studentbostadshus har sedan 2011 arbetat tillsammans för att dels säkra nationens behov av lokaler som uppfyller gällande krav på brandsäkerhet och livsmedelssäkerhet, dels för att garantera fler av nationens medlemmar ändamålsenliga bostäder av hög standard till en överkomlig hyra. Detta arbete har nu utmynnat i tre faser:

Fas ett omfattar en total ombyggnation av nuvarande nationslokaler, med nytt kök, ny utrustning, tillgång till särskilt personalrum och plats för fler sittande, för att bara nämna några exempel. Detta arbete kommer att ske under perioden 12 mars – 15 augusti 2018, och i augusti planeras en invigningsfest av de nya lokalerna för medlemmar, hyresgäster, donatorer och övriga som har hjälpt oss med arbetet.

Fas två innebär en planerad utbyggnad på nationens tomt, som kommer att innehålla bland annat en ny entré till nationen, nya expeditionslokaler och mer än en fördubbling av antalet boende på nationen. Denna fas är fortfarande till delar på ritningsbordet, och studentbostadshuset kommer inte att gå vidare förrän finansieringen är helt säkrad, för att inte riskera nationens eller studentbostadshusets fortsatta existens.

Fas tre planeras att inträffa efter utbyggnaden, och då planeras en renovering av det befintliga bostadshuset, för att uppdatera allt från avlopp och eldragningar till internet och korridorskök.

Donationsinfo

Du som är intresserad av att vara en del av denna spännande tid i nationens historia, är mer än välkommen att visa ditt stöd. Framförallt genom skänka en stor eller liten slant till vårt projekt. Vi tar även gärna emot goda råd.

Plaketter i entrén

”Krischanit” – 1500 kr, liten plakett

”Göing” – 3000 kr, mellanstor plakett

”Snapphane” 5000 kr, stor plakett

”Ursnapphane” 50 000 kr, rejält stor plakett + 1 års annonsering på hemsida och i tryckt material

Plaketter i huset

5000 kr – liten plakett på valfri lägenhets-/rumsdörr (dvs möjlighet att namnge ett rum)

7000 kr – plakett på valfri plats i huset

Budgivningar

Gillis nya bar

Nya källarlokalen

Nya entrén

 

Husets swishnr är 123 527 36 51

Donationsbankgiro 673-6300