QURATELET

Quratelet är nationens högsta verkställande organ och består av två heltidare, qurator och proqurator ekonomi, samt fyra halvtidare, proqurator social, PR-Chef, notarie och källarmästare. Heltidarna har under ett år tagit studieuppehåll för att arbeta för nationen, medan halvtidarna gör det vid sidan av sina studier. Det åligger Quratelet att leda nationens verksamhet samt att aktivt verka för mångfald och jämlikhet inom nationen och aktivt motverka diskriminerade behandling i nationens verksamhet att rådfråga seniorskollegiet inför större investeringar eller beslut av större strategisk betydelse samt att vidtaga de åtgärder som ålägges dem av nationsmöte eller seniorskollegiet.

 

Qurator q@krnation.se – Barbora Harmatová
Quratorn är högst ansvarig för nationen och dess aktiviteter och utskott. Hon är även ansiktet utåt i sociala sammanhang och representerar nationen.

 

ProQurator Ekonomi pqe@krnation.se – Simon Starbrant
ProQurator Ekonomi ansvarar för nationens ekonomi. Hans arbetsuppgifter är allt från att räkna pengar, ansvara för budgetar till att hålla koll på kassasystemet. Han är även ställföreträdande om Quratorn inte kan närvara.

 

ProQurator Social pqs@krnation.se  Jenny Olsson
ProQurator Social är ansvarar för nationens förmän och ser till att nationens dagliga verksamhet rullar på. I detta ingår bland annat att ansvara för leveranser, beställningar och rutinmässiga åtgärder.

 

PR-Chef pr@krnation.se – VAKANT 🙁
PR-Chefen är ansvarig för nationens externa kommunikation och marknadsföring. Hon är även sammankallade i PR-rådet och dess arbete.

Inför VT19 är posten som PR-chef tyvärr vakant. Är du vår nya PR-chef? Hör av dig till q@krnation.se

Notarie notarie@krnation.se – Jessica Ewerlöf
Notarien är ansvarig för nationens interna kommunikation och administration.

Källarmästare km@krnation.se – Arvid Lund
Källarmästaren är ansvarig för nationens barrelaterade utskott och hanterar även beställningar och leveranser för nationens dagliga verksamhet.