SENIORS

Seniorsarbete under terminen

Seniors är nationens styrelse och arbetar med nationens långsiktiga mål och strategier för att föra nationen framåt. Seniors är ytterst ansvariga för nationens verksamhet och ekonomiska redovisning.

Under förra terminen beslutade seniors att arbeta med olika arbets- och projektgrupper.

Nedan hittar ni även datum (tid & lokal) för höstens arbetsmöten, vilka inte är beslutsmöten utan diskussionsmöten. Till arbetsmötena är medlemmar varmt välkomna att delta, dock önskar seniors att man vid önskat deltagande föranmäler sig via mail till seniors@krnation.se.

Seniors talesperson är under våren William Bronge och han kontaktas lättast via mail på talesperson@krnation.se.

Vid eventuella frågor är det främst talesperson och notarie (seniorsnotarie@krnation.se) som ska kontaktas. Alla medlemmar i seniors har tystnadsplikt vid behov och ni är alltid välkomna att höra av er vid frågor, funderingar, händelser eller förslag.

Arbetsmöten under terminen

    1. Datum: 29/1 Tid: 19:00 Plats: 115
    2. Datum: 26/2 Tid: 19:00 Plats: 115
    3. Datum: 2/4 Tid: 19:00 Plats: 115
    4. Datum: 2/5 Tid: 19:00 Plats: 115
    5. Datum: 4/6 Tid: 19:00 Plats: 115