Utlysning av förtroendeposter!

Krischaniter!

Nu utlyses förtroendeposter inför kommande två terminer år! Ta chansen och berika ditt studentliv med ett fantastiskt engagemang, nya vänner och erfarenheter!

Du kan söka själv eller nominera din vän!

Nominering sker via nomineringsformulär: https://urlzs.com/XPiD

Senast den 5 maj vill vi ha din nominering! NOMINERA MERA!

Utlysningavfortroendeposter