Fredmans sång no.21

Så lunka vi så småningom från
Bacchi buller och tumult
när döden ropar; granne kom,
Ditt timglas är nu fullt.
Du gubbe fäll din krycka ned
och du, du yngling lyd min lag;
den skönsta nymf, som åt dig ler,
in under armen tag.
Tycker du att graven är för djup
nåväl an så tag dig då en sup,
tag dig sen dito 1, dito 2, dito 3
så dööör du nööjdaaré.
Säg, är du nöjd, min granne säg,
så prisa världen nu till slut.
Om vi har en och samma väg,
så följoms åt – drick ut.
Men först med vinet rött och vitt
för vår värdinna bugom oss,
och halkom sen i graven fritt
vid aftonstjärnans bloss.
Tycker du… (refr.)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *